O GLASBENI ŠOLI SV.ANTON
 

Glasbena šola Sv. Anton je bila ustanovljena spomladi 2020 kot zasebni zavod v Mestni občini Koper, in sicer zaradi nezmožnosti zagotavljanja celovitega izobraževanja na področju glasbe v zaledju Slovenske Istre. Ustanovitelj glasbene šole je Pihalni orkester Sv. Anton. S svojim delovanjem smo v lokalnem okolju otrokom, ki prebivajo v krajih s slabšo dostopnostjo do Kopra omogočili enako kvalitetno glasbeno izobraževanje, kot bi ga bili deležni v katerikoli izmed javnih glasbenih šol. S tem bomo lokalnemu okolju zagotovili nadaljnji razvoj kulture in glasbene umetnosti ter podmladek za igranje v Pihalnem orkestru Sv. Anton, ki prav v letošnjem letu praznuje 120. letnico neprekinjenega delovanja. Skrb glasbene šole je tudi, da s svojim delovanjem prebuja narodno zavest, ozavešča o dediščinah naših prednikov ter ohranjanja jezika in kulturo lastnega naroda, hkrati pa vzgajati učence za multikulturno življenje. Naše poslanstvo je prebuditi pri učencih ljubezen do kulture in jih naučiti spoštovanja umetnosti, ki je za obstoj tako maloštevilnega naroda, kot smo Slovenci, bistvenega pomena.
 
Zametki delovanja Glasbene šole Sv. Anton segajo v leto 2016, ko je Pihalni orkester zaradi pomanjkanja godbenikov in godbenic v okviru godbeniške šole pričel s poučevanjem bodočih godbenic in godbenikov. V naslednjih letih smo s pomočjo Glasbene šole Emil Adamič nadgradili in uredili poslovanje godbeniške šole.
 
Glasbena šola Sv. Anton smo strokoven kolektiv z mladostno energijo, ki jo z veseljem razdajamo učencem v učilnicah. Prehojena glasbena pot nas je naučila, da so pomembni dobro postavljeni temelji, prava motivacija in kreativna svoboda. To so tudi vodila naše šole. Pri vsakem učencu iščemo maksimalen napredek glede na njegove zmožnosti in želje. Profesionalna glasbena pot ali pa le zabavno glasbeno izobraževanje, širjenje lastnega sveta ali osebna rast, je vaša odločitev.
V glasbeni šoli nudimo bogat izbor programov za vse starosti – tako predšolske otroke kot osnovnošolce, srednješolce in starejše.

Glasbena šola nima starostne omejitve zato Vabljeni tudi odrasli, starši oz. tisti, ki v mladosti niste imeli te možnosti.  

V šolskem letu 2020/2021 ima glasbena šola vpisanih preko 50 učencev. Pouk poteka v prostorih zadružnega doma Sv. Anton, kar nam je omogočila KS Sv. Anton. Prostor za skupinski pouk si delimo z Oktetom Aljaž. Pri našem delu nas podpirata tako Mestna občina Koper kot podjetje Marjetica Koper d.o.o.
"Iz glasbe prihaja čar,
ob katerem se morajo upokojiti vse skrbi in vse bolečine srca."

William Shakespeare
GLASBENA ŠOLA SVETI ANTON / VSE PRAVICE PRIDRŽANE
Sv. Anton 1, 6276 Pobegi